Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470768

  Năm sinh: 1986
  Kế Toán/Kinh Doanh
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470767

  Năm sinh: 1995
  NVVP
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470766

  Năm sinh: 1990
  Kế Toán
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470765

  Năm sinh: 1983
  CEO
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470763

  Năm sinh: 1971
  Kinh Doanh/Vận Tải
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470762

  Năm sinh: 1987
  NVVP
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470761

  Năm sinh: 1990
  Hành Chính/Công Nghệ
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470760

  Năm sinh: 1988
  Tài Chính/Kỹ Thuật
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470759

  Năm sinh: 1977
  Giáo Viên Tiếng Anh
  Bình Chánh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470758

  Năm sinh: 1992
  Dịch vụ logistics
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470757

  Năm sinh: 1992
  Hành chính VP
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470755

  Năm sinh: 1993
  Kế Toán Văn Phòng
  Quận 11 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470753

  Năm sinh: 1990
  Kinh Doanh
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470752

  Năm sinh: 1988
  Giáo Viên
  Quận 10 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470751

  Năm sinh: 1979
  Kỹ Sư - CNTT
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470749

  Năm sinh: 1986
  Kinh Doanh
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470748

  Năm sinh: 1998
  Tự Kinh Doanh
  Quận 2 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470747

  Năm sinh: 1981
  CEO
  Quận 9 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470746

  Năm sinh: 1985
  Y Tế
  Quận 4 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470745

  Năm sinh: 1990
  Giáo Viên Tiếng Anh
  Quận 10 - TP.HCM
  Đang tải...