Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470831

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Biên Hòa - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470830

  Năm sinh: 1989
  Kinh Doanh Quốc Tế
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470827

  Năm sinh: 1984
  Kế Toán
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470825

  Năm sinh: 1987
  CNTT
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470824

  Năm sinh: 1988
  Quản Lý XNK
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470823

  Năm sinh: 1989
  Giám Sát M&E
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470822

  Năm sinh: 1982
  Kế Toán
  Củ Chi - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470735

  Năm sinh: 1988
  Kỹ Sư - CNTT
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470821

  Năm sinh: 1993
  Hành Chính Văn Phòng
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470820

  Năm sinh: 1973
  Tự Kinh Doanh
  Quận 10 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470775

  Năm sinh: 1991
  Kinh Doanh
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470819

  Năm sinh: 1991
  Nhân Viên Thiết Kế
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470818

  Năm sinh: 1986
  Phiên Dịch Viên
  Quận 1 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470817

  Năm sinh: 1988
  Hành Chính Văn Phòng
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470692

  Năm sinh: 1987
  Hành Chính Văn Phòng
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470699

  Năm sinh: 1977
  Chuyên Viên Đào Tạo
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470815

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Quận 3 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470814

  Năm sinh: 1990
  Graphic Designer
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470813

  Năm sinh: 1993
  Kinh Doanh
  Quận 8 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470812

  Năm sinh: 1990
  Lĩnh vực Dược Phẩm
  Bình Thạnh - TP.HCM
  Đang tải...